ΕΦΕΤ ~ πρόστιμα σε 60 επιχειρήσεις τροφίμων

Πρόστιμα συνολικού ύψους 446.000 ευρώ, επιβλήθηκαν από τον ΕΦΕΤ σε 60 επιχειρήσεις τροφίμων κατά τον περασμένο Νοέμβριο. Τα 23 από τα παραπάνω πρόστιμα συνολικού ύψους 228.000 ευρώ, επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις, όπου στα τα προϊόντα τους ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.  Αντίστοιχα, οι ανάλογες υποθέσεις διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις επιχειρήσεων τροφίμων :
Για κατοχή και διάθεση μη ασφαλών – ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, μη κανονικών τροφίμων, νοθευμένων τροφίμων, τροφίμων μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας.

Για παραπλάνηση του καταναλωτή, έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού, έλλειψη βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων, μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα, το είδος της παράβασης και το ύψος του προστίμου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (Ενημέρωση > Κυρώσεις).

Ο ΕΦΕΤ κάλεσε τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων, όσο και για την ορθή λειτουργία τους. Διαβεβαίωσε επίσης το καταναλωτικό κοινό, ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.
Πηγή : ΕΦΕΤΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου