Περι Βιολογικών Προϊόντων - Βασικές έννοιες

1.1 Τί εννοούμε με τον όρο Βιολογικό προϊόν :

Τα βιολογικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με μία συγκεκριμένη επίσημα αναγνωρισμένη μέθοδο καλλιέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ωριμάζουν χωρίς την χρήση συμβατικών μικροβιοκτόνων, τεχνητών λιπασμάτων (ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα), ανθρώπινων αποβλήτων ή ακαθαρσιών υπονόμων. Τα βιολογικά προϊόντα έχουν παραχθεί χωρίς την χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και πρόσθετων τροφίμων.
Για τα ζώα “ βιολογικό ” σημαίνει ότι έχουν μεγαλώσει δίχως την σύνηθη χρήση αντιβιοτικών και ορμονών ανάπτυξης. Στις περισσότερες χώρες η οργανική παραγωγή δεν πρέπει να είναι γενετικά τροποποιημένη (Wikipedia 2008).

Ερωπαϊκή νομοθεσία για την βιολογική Γεωργία

Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 (ενοποιημένη έκδοση) «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91» (Τελευταία τροποποίηση από τον Κανονισμό (ΕΚ) 967/2008 στις 10/10/2008 - για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Ευρετήριο της ΕΕ).


Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 (ενοποιημένη έκδοση) «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων» (Τελευταία τροποποίηση από τον Κανονισμό (ΕΚ) 710/2009 στις 6/8/2009 - για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Ευρετήριο της ΕΕ).

Στην Σουηδία οι νόμοι εφαρμόζονται...!!!

Παραίτηση για σκάνδαλο στη χοιροτροφία.....

Ο πρόεδρος της Swedish Meats παραιτήθηκε εξαιτίας ενός σκανδάλου που αφορά τα διακιώματα των ζώων σε μία απο τις απο τις μεγαλύτερες χοιροτροφικές μονάδες της Σουηδίας. Η ένωση εκπροσωπεί περισσότερους απο 17000 κτηνοτρόφους! Η συμμαχία για τα δικαιώματα των ζώων πρόβαλε σκηνές που απεικονίζουν αδιαμφισβήτητη παραμέληση των ζώων και οι υπεύθυνοι της ομάδας κατήγγειλαν στην αστυνομία περισσότερουσ απο 90 χοιροτρόφους για παραβίαση της σουηδικής νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Νέοι Νόμοι Ιχνιλασημότητας της Ε.Ε για τα σφάγεια

Τα σφάγεια και οι παραγωγοί της Ε.Ε θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Τροφική Αλυσίδα Πληροφοριών (FCI) παρέχεται σε όλα τα βοοειδή και αιγοπρόβατα που αποστέλλονται για σφαγή. Η νέα αυτή υποχρέωση τέθηκε σε ισχύ απο τις αρχές του 2010 και ισχύει για όλα τα ζώα,είτε αποστέλλονται κατευθείαν σε σφαγείο είτε πωλούνται μέσω της αγοράς ζωικού κεφαλαίου. Οι κανόνες αυτόι ήδη ιχύουν για τους χοίρους και τα μοσχάρια.
 Η FCI περιέχει πληροφορίες για την υγεία των ζώων που αποστέλλονται για σφαγή, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του κρέατος που  προέρχεται από τα σφάγεια, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που έχουν δοθεί στα ζώα. Οι νέοι κανόνες αποτελούν μέρος των αυξημένων ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων και ενισχύουν τις ευθύνες των παραγωγών στην αλυσίδα παραγωγής του κρέατος.

Ετικέτες στα Τρόφιμα

Σύμφωνα με την έρευνα του Ιδρύματος Αριστείδης Δασκαλόπουλος που έγινε στις αρχές του 2010 σε δείγμα 1.200 ατόμων το 44% των Ελλήνων καταναλωτών βρέθηκε ότι δεν διαβάζει ποτέ τις ετικέτες των τροφίμων ή οτι τις διαβάζει σπάνια. Οι κύριοι λόγοι που οφείλεται αυτό το γεγονός είναι : τo 45% δηλώνει ότι δεν τους αφορά, το 31% ότι δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο και το 17% ότι δεν τις κατανοεί. Απο τα στοιχεία των ετικετών δίνουν βαρύτητα περισσότερο στην ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και στα συστατικά των τροφίμων (56%) & τις διατροφικές πληροφορίες (33%).
Στο ερώτημα άν εμπιστεύονται αυτά τα στοιχεία υπάρχει μία διαβάθμιση της εμπιστοσύνης με το 64% να δηλώνει ότι εμπιστεύεται την Ελληνικότητα, το 50% τους διατροφικούς ισχυρισμούς για θρεπτικά στοιχεία και πληροφορίες για φρέσκο ή βιολογικό προιόν και μόνο το 40% ισχυρισμούς για χαμηλά λιπαρά, απουσία Ε και γενετικά τροποποιημένων συστατικών.