Νέοι Νόμοι Ιχνιλασημότητας της Ε.Ε για τα σφάγεια

Τα σφάγεια και οι παραγωγοί της Ε.Ε θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Τροφική Αλυσίδα Πληροφοριών (FCI) παρέχεται σε όλα τα βοοειδή και αιγοπρόβατα που αποστέλλονται για σφαγή. Η νέα αυτή υποχρέωση τέθηκε σε ισχύ απο τις αρχές του 2010 και ισχύει για όλα τα ζώα,είτε αποστέλλονται κατευθείαν σε σφαγείο είτε πωλούνται μέσω της αγοράς ζωικού κεφαλαίου. Οι κανόνες αυτόι ήδη ιχύουν για τους χοίρους και τα μοσχάρια.
 Η FCI περιέχει πληροφορίες για την υγεία των ζώων που αποστέλλονται για σφαγή, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του κρέατος που  προέρχεται από τα σφάγεια, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που έχουν δοθεί στα ζώα. Οι νέοι κανόνες αποτελούν μέρος των αυξημένων ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων και ενισχύουν τις ευθύνες των παραγωγών στην αλυσίδα παραγωγής του κρέατος.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα σφαγμένα ζώα και τα προιόντα του κρεάτος που παράγονται απο αυτά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς και τους κτηνιάτρους προκειμένου να παρθούν αποφάσεις για την μεταποίηση και τις διαδικασίες επιθεώρησης.
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου