Επανεξέταση για τη Δισφαινόλη Α (BPA)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να επανεξετάσει δύο εκθέσεις για τη Δισφαινόλη Α (γνωστή ώς PBA) μετά από την πρόσφατη δημοσίευσή τους από τη Γαλλική Υπηρεσία Τρόφιμων, το Περιβάλλον και την Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια (ANSES). 

Σε στενή επαφή με την ANSES, η EFSA θα αναλύσει τις εκθέσεις υπό το πρίσμα της προηγούμενης αξιολόγησης της επικινδυνότητας της EFSA και θα εξετάσει τους λόγους για τυχόν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία. Το τελικό αποτέλεσμα αυτού του έργου θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος Νοεμβρίου 2011.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από την EFSA να αναλύσει τα συμπεράσματα των εκθέσεων της ANSES και να αξιολογήσει κάθε πιθανές επιπτώσεις στην προηγούμενη επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA σχετικά με τη Δισφαινόλη Α που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010.

Στο πλαίσιο αυτό, επιστήμονες από την EFSA και την ANSES θα συναντηθούν άμεσα για να συζητήσουν θέματα όπως: οι μεθοδολογίες έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκθέσεις, τα κριτήρια επιλογής για την ανάλυση των μελετών και τυχόν αβεβαιότητες σε σχέση με τα ευρήματα. Οι οργανισμοί αυτοί θα θέσουν από κοινού υπόψη τα αποτελέσματα των συζητήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποκλίσεων από τις αντίστοιχες επιστημονικές εργασίες τους σχετικά με τη Δισφαινόλη Α.

Κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας στις 20-22 Νοεμβρίου 2011, επιστημονικοί εμπειρογνώμονες της ομάδας της EFSA σχετικά με τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα, τα ένζυμα, τα αρτύματα και τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας (CEF Panel) θα αξιολογήσουν την επιστημονική προσέγγιση, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στις εκθέσεις της ANSES.

Η EFSA παρακολουθεί στενά τις τελευταίες επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τη Δισφαινόλη Α. Για να έχει πρόσβαση στα πλέον πρόσφατα στοιχεία, η EFSA τηρεί ειδική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο της Πάρμα για το συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με τη Δισφαινόλη Α.


Διαβάστε ακόμα :

http://www.vita.gr/html/ent/392/ent.8392.asp Δισφαινόλη Α : Μία αμφιλεγόμενη χημική ουσία
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=343877  Δισφαινόλη Α :  Ένας αόρατος εχθρός στο πιάτο μας

Σχετικές παραπομπές:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου