Νέοι κανόνες για τον παρακείμενο χώρο των κρεοπωλείων

Σε τελική φάση βρίσκεται το κείμενο υπουργικής απόφασης σχετικά με τις άδειες παρακείμενου χώρου/παρασκευαστηρίων για τα κρεοπωλεία. Έρχεται έτσι να καλύψει ορισμένα κενά ή ασάφειες προηγούμενων νόμων και διατάξεων. Έπειτα από συσκέψεις και με την ομοσπονδία κρεοπωλών το κείμενο θα δοθεί σύντομα προς διαβούλευση. 
Οι άδειες οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 306272/2008) θα εξακολουθούν να ισχύουν με την προϋπόθεση να εναρμονίζονται με τις νέες επιταγές του νομοθέτη.

Στο νέο νόμο σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ορίζονται τρις γενικές κατηγορίες, τις οποίες έχει την δυνατότητα να παρασκευάζει το κρεοπωλείο.

1)    Παρασκευάσματα από κιμά
2)    Παρασκευάσματα από τεμάχια κρέατος
3)    Παρασκευάσματα από εντόσθια

Το ανώτατο όριο στις ποσότητες που παρασκευάζει το κρεοπωλείο παραμένει στα 100 κιλά ημερησίως, προστίθεται ωστόσο επιπλέον το στοιχείο ότι : η μέγιστη ποσότητα παρασκευασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της πρώτης ύλης που διακινεί το κρεοπωλείο.

Πηγή : FOOD-ISIMO – Meatnews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου