Πριμ 30 εκατομύρια ευρώ για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Έρχονται ενισχύσεις για επιχειρήσεις στον χώρο της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ως τρόφιμα μέσα από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα το διαχειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης και έχει προχωρήσει σε προδημοσίευση της προκήρυξης ώστε οι υποψήφιες επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητάς τους.

Τιτλοφορείται: «Ανάπτυξη πιλοτικής δομής καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων Αγρο-βιοδιατροφικού Κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών».

Χρηματοδοτεί δαπάνες αγροδιατροφικών επιχειρήσεων για συνεργασίες ώστε να αναπτύξουν από κοινού καινοτόμες εφαρμογές. Οι ενισχύσεις θα δίνονται και σε μεμονωμένες επιχειρήσεις αλλά και σε συνεργαζόμενες προκειμένου να εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους στην παραγωγή καθώς και στην προβολή των προϊόντων τους. Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται, έχουν και το μπόνους της ενίσχυσης, θα πρέπει να είναι στην ίδια περιφέρεια.

Ενδεικτικά επιδοτούνται δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις, για απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης από οργανισμό έρευνας ή μεγάλη επιχείρηση αλλά και επενδύσεις για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Στους ειδικότερους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται:
  • Η παραγωγή καινοτόμων, ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία.
  • Η στήριξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου για την εισαγωγή παραγώγων έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση οργανωτικών καινοτομιών.
  • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου και η σύνδεσή τους με τις νέες αγορές.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και διακίνησης.
  • Η δημιουργία της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας στις διαθέσιμες ποσότητες προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των αγορών του εξωτερικού.
  • Η παροχή στοιχείων και εργαλείων που θα υποστηρίξουν το κράτος ως προς την άσκηση πολιτικής σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα.
Αναλυτικά όλο το άρθρο : http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23355

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου