Στενή συνεργασία Ε.Φ.Ε.Τ και Π.Ε.ΤΕ.Τ

Την Τρίτη 16/2/2016 μετά από αίτημα μας, στα γραφεία του Ε.Φ.Ε.Τ στην Αθήνα, έλαβε χώρα συνάντηση των προέδρων του Ε.Φ.Ε.Τ. κου Ι.Τσιάλτα και της Π.Ε.ΤΕ.Τ. κου Ι.Σμαρνάκη.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν ο Αντιπρόεδρος του Ε.Φ.Ε.Τ. κος Α.Μανέτας καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Φορέα. Από την πλευρά μας τέθηκαν τα εξής ζητήματα στα οποία, μετά από ενδελεχή συζήτησή τους συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε στενά :

1. Υποστήριξη των Τεχνολόγων & Επιστημόνων Τροφίμων μελών της Π.Ε.ΤΕ.Τ. στις δράσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. που σχετίζονται με την διατροφική πολιτική της χώρας. Πιο συγκεκριμένα μείωση της χρήσης αλατιού, ακρυλαμιδίου αλλά και την εφαρμογή ενωσιακής νομοθεσίας για την επισήμανση, τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα κλπ.
Η δράση θα λαμβάνει χώρα σε συλλογικές δραστηριότητες (ημερίδες-σεμινάρια-συνέδρια) αλλά και μέσω της επαγγελματικής ενασχόλησης μεγάλου αριθμού μελών μας στην βιομηχανία-βιοτεχνία και μαζική εστίαση.

2. Ζητήθηκε η υποστήριξη του Ε.Φ.Ε.Τ στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας Τροφίμων που ετοιμάζει η ένωση μας για τον Μάρτιο 2017 στο πλαίσιο της πιο σημαντικής έκθεσης τροφίμων 4ης FOODEXPO που οργανώνει η FORUM. Οι ημερομηνίες του συνεδρίου θ’ ανακοινωθούν επισήμως, εντός των ημερών και ο πρόεδρος του Ε.Φ.Ε.Τ δήλωσε ότι θα εξετάσει το σχετικό αίτημα με θετικό τρόπο τόσο για την μορφή που θα πάρει αυτή η υποστήριξη, όσο και για την συμμετοχή στελεχών του φορέα στο εν λόγω συνέδριο.

Τέλος συζητήθηκαν και άλλα θέματα σχετικά με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και ειδικότερα θέματα H.A.C.C.P για τα οποία θα υπάρξει ενδεχομένως συνέχεια. 
Ένα μεγάλο μπράβο κι από εμένα προς το προεδρείο της Π.Ε.ΤΕ.Τ για όλα όσα κάνει και την συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια να ισχυροποιήσει την εικόνα και την θέση των Τεχνολόγων Τροφίμων στην κοινωνία, τους επίσημους φορείς και την επαγγελματική κοινότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου