ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ......!!!

Επιβλήθηκαν πρόστιμα λόγω ανεπαρκής ασφάλειας!!!!

«Με την αναδιοργάνωση του ΕΦΕΤ το επόμενο διάστημα στοχεύουμε σε εντατικούς ελέγχους της αγοράς προκειμένου να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων που διατίθενται προς κατανάλωση. Οι παραβάτες, εκτός από την έλλειψη σεβασμού που επιδεικνύουν προς τους πολίτες-καταναλωτές, αποτελούν και αφορμή δυσφήμησης των αντίστοιχων κλάδων. Οφείλουμε στον Έλληνα καταναλωτή αλλά και στον επιχειρηματία να διασφαλίσουμε την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της διατροφικής αλυσίδας», τόνισε η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.Συγκεκριμένα, στην Καρφούρ-Μαρινόπουλος ΑΕ επιβάλλεται πρόστιμο 80.000 ευρώ, καθώς κατά τη διαδικασία ελέγχων του ΕΦΕΤ διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικές με παραπλάνηση καταναλωτή καθ’ υποτροπή και εξακολούθηση, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής χώρων και εξοπλισμού, σοβαρή απόκλιση όρων αδειοδότησης και μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου (HACCP).
Στη Χαλβαδοποιΐα Βόλου ΑΕΒΕ επιβάλλεται πρόστιμο 80.000 ευρώ για κατοχή μη ασφαλών τροφίμων, επιβλαβών για τη δημόσια υγεία, ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την υποδομή της επιχείρησης και ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής χώρων (μεταξύ άλλων, περιττώματα πτηνών, σκύλων και τρωκτικών στους αποθηκευτικούς χώρους).
Επίσης, εκκρεμεί η επιβολή προστίμου που μπορεί να φτάσει το 1.000.000 ευρώ στην εταιρία γαλακτοκομικών προϊόντων Βιογάλ Αθ. Πλεξίδας & Υιοί ΟΕ με έδρα τα Τρίκαλα. Για την εν λόγω εταιρία, το πρόστιμο εκκρεμεί, καθώς λόγω της διαπίστωσης καθ’ υποτροπή και εξακολούθηση σοβαρών παραβάσεων μεταξύ των οποίων, παραγωγή και διάθεση στην αγορά νοθευμένων και μη κανονικών τροφίμων, εκτεταμένη παραπλάνηση καταναλωτή, κατοχή μη επιτρεπόμενων χρωστικών και έλλειψης άδειας λειτουργίας, αναμένεται εισήγηση του ΕΦΕΤ ως προς το ύψος του προστίμου που θα επιβληθεί.
Επιπλέον, η υπουργός αποφάσισε τον αποκλεισμό της Βιογάλ Αθ. Πλεξίδας & Υιοί ΟΕ από τα προγράμματα στήριξης και αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
www.cebil.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου