Οδηγός για προΐόντα απαλλαγμένα απο μεταλλαγμένα (Βαθμολογία στην κλίμακα 0-10) > Στοιχεία από την GREENPEACE.

Επωνυμία Εταιρείας
Βαθμολογία
Σχόλια
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
7.7
+
η εταιρεία παρουσιάζει σημαντική πρόοδο διότι προσκόμισε τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται βελτίωση στις αναλύσεις της, οι οποίες αν και ικανοποιητικέςδεν είναι επαρκείς, καθώς επίσηςκαι στην πρόθεση σήμανσης, η οποία υπάρχει, χωρίς όμως να αναφέρεται το χρονικό διάστημακατά το οποίο εταιρεία θα είναι σε θέση να προβεί σε αυτή τη διαδικασία.
ΜΕΓΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε
2
-
πτώση στη βαθμολογία της εταιρείας.Χρειάζεται να γίνουν περισσότερα βήματα προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε
1.5
-
πτώση στη βαθμολογία της εταιρείας.Χρειάζεται να γίνουν περισσότερα βήματα προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα.

ΑΜΕΡ/ΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace
ΑΓΡΟΖΩΗ
5.3
+
αν και υπάρχει βελτίωση, οι γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις της εταιρείας είναι ανεπαρκείς. Επιπλέον δεν σκοπεύει να κάνει ενέργειες προκειμένου να προβεί σε διαδικασία σήμανσης στη συσκευασία του τελικού προϊόντος
ΠΙΝΔΟΣ
5.3
+
αν και υπάρχει βελτίωση, οι γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις της εταιρείας είναι ανεπαρκείς. Επιπλέον δεν σκοπεύει να κάνει ενέργειες προκειμένου να προβεί σε διαδικασία σήμανσης στη συσκευασία του τελικού προϊόντος
ΚΟΤΙΝΟ ΑΕΒΕ
5.2
+
αν και υπάρχει βελτίωση, οι γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις της εταιρείας είναι ανεπαρκείς
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕΒΕ
5
+
αν και υπάρχει βελτίωση, ωστόσο η εταιρεία χρειάζεται να κάνει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα
ΑΦΟΙ ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΥ-ΠΛΕΣΙΩΤΗ
4.5
-
πτώση στη βαθμολογία της εταιρείας. Χρειάζεται να γίνουν περισσότερα βήματα προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα.
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
4.5
+
αν και υπάρχει βελτίωση, ωστόσο η εταιρεία χρειάζεται να κάνει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε
4
-
πτώση στη βαθμολογία της εταιρείας. Χρειάζεται να γίνουν σημαντικά βήματα προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
3.2
+
αν και υπάρχει βελτίωση, ωστόσο η εταιρεία χρειάζεται να κάνει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα.
ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Α.Ε
3
-
πτώση στη βαθμολογία της εταιρείας. Χρειάζεται να γίνουν σημαντικά βήματα προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα.
ΜΑΖΑΡΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε-ΒΟΤΚΑΣ
1.5
-
πτώση στη βαθμολογία της εταιρείας. Χρειάζεται να γίνουν σημαντικά βήματα προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ Ο.Ε ''Fresh''
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace.
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΔΗΜ. & ΚΩΝ. ΑΒΕΕ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace.
ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ ΑΒΕΕ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace.
ΦΡΕΣΚΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΕΙΣ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace.
Χ.ΛΙΟΓΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace.
HELLENIC QUALITY FOODS A.E
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace.
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
7.8
+
η εταιρεία παρουσιάζει πρόοδο διότι προσκόμισες τις γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται βελτίωση διότι δεν αφορούν το σύνολο της παραγωγής της. Επίσης έχει ήδη προβεί σε σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος
ΚΡΕΚΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ & ΑΦΟΙ
6.5
-
η εταιρεία παρουσιάζει σταθερή πορεία. Διαθέτει τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις ενώ οιαναλύσεις τις είναι ικανοποιητικές, όχι όμως επαρκείς. Επιπλέον κάνει βήματα έτσι ώστε να αποτυπωθεί σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος
CRETA FARM ABEE
4.5
+
αν και υπάρχει βελτίωση, ωστόσο η εταιρεία χρειάζεται να κάνει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα.
ΥΦΑΝΤΗΣ
4
+
αν και υπάρχει βελτίωση, ωστόσο η εταιρεία χρειάζεται να κάνει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα.
ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
3.3
+
αν και υπάρχει βελτίωση, ωστόσο η εταιρεία χρειάζεται να κάνει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα
PRIMO
2.3
-
πτώση στη βαθμολογία της εταιρείας. Χρειάζεται να γίνουν σημαντικά βήματα προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα.
ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ
1
-
πτώση στη βαθμολογία της εταιρείας. Χρειάζεται να γίνουν σημαντικά βήματα προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα
ΠΑΣΣΙΑΣ Ε.Γ ΑΒΕΕ
0.6
-
πτώση στη βαθμολογία της εταιρείας. Χρειάζεται να γίνουν σημαντικά βήματα προκειμένου να εξασφαλίσει ζωοτροφές ελεύθερες από μεταλλαγμένα.
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕΕ
0
-
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace
Β.Ι.Κ.Η. Α.Ε ΒΙΟΜΗΧ. ΚΡΕΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace
ΖΛΑΤΗΣ ΑΛΑΝΤΟΠΙΟΙΑ-ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΙΟΙΑ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace
ΚΡΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ ΑΛΑΝΤΟΠΙΟΙΑ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace
DIANIK A.E
0
-
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε
10
+
η εταιρεία παρουσιάζει σημαντική πρόοδο διότι προσκόμισε όλες τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσειςκαι αναλύσεις που απαιτούνται.
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΧΙΟΥ Α.Ε
9.1
+
η εταιρεία παρουσιάζει πρόοδο διότι προσκόμισε ικανοποιητικές γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις.
ΙΧΘΥΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
7.5
-
Η εταιρεία παρουσιάζει πτώση. Αν και διαθέτει ικανοποιητικές γραπτές εγγυήσεις, οι αναλύσειςπου προσκόμισε είναι ανεπαρκείς.
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
6.4
+
η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση διότι προσκόμισε ικανοποιητικές γραπτές εγγυήσεις και αναλύσειςόχι όμως επαρκείς.
ΔΕΛΤΑ (VIVARTIA)
10
Παραμένει στην υψηλότερη θέση διότι προσκόμισε όλες τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις, οι οποίες αφορούν στο σύνολο της παραγωγής της. Οι αναλύσεις της εταιρείας είναι επαρκείς και έχει κάνει σημαντικά βήματα προκειμένου να προχωρήσει σε σχετική σήμανση για μεταλλαγμένα στην ετικέτα του τελικού προϊόντος.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ
9
-
Η εταιρεία ενώ διαθέτει επαρκείς γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις για το σύνολο της παραγωγής της, χάνει βαθμούς διότι ενώ προτίθεται ναπροβεί στη διαδικασία της σήμανσης στην ετικέτα του τελικού προϊόντος δεν έχει κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.
ΝΕΟΓΑΛ (Δράμας)
9
+
η εταιρεία εξακολουθεί να βελτιώνεται προσκομίζοντας τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται. Συνεχίζει να έχει πρόθεση για σήμανση στην ετικέτα του τελικού προϊόντος και κάνει βήματα προςαυτήν την κατεύθυνση.
ΚΡΙ-ΚΡΙ
8.7
+
η εταιρεία εξακολουθεί να βελτιώνεται προσκομίζοντας τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις που απαιτούνται. Συνεχίζει να έχει πρόθεση για σήμανση στην ετικέτα του τελικού προϊόντος και κάνει βήματα προςαυτήν την κατεύθυνση.
ΟΛΥΜΠΟΣ
8.7
-
Η εταιρεία ενώ διαθέτει επαρκείς γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις για το σύνολο της παραγωγής της, χάνει βαθμούς διότι ενώ προτίθεται ναπροβεί στη διαδικασία της σήμανσης στην ετικέτα του τελικού προϊόντος δεν ορίζει το χρονικόδιάστημα κατάτο οποίο θα είναι σε θέσηνα το αποτυπώσει.
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε
8.5
-
η εταιρεία διαθέτει τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις που απαιτούνται καθώς και τις αναλύσεις. Χάνει βαθμούς διότι ενώ είχε δηλώσει πως θα έχει προβεί στη διαδικασίασήμανσης μέχρι την έκδοση του παρόντος οδηγού δεντοκάνει ακόμα.
ΣΕΡΓΑΛ
8.5
+
η εταιρεία εξακολουθεί να βελτιώνεται προσκομίζοντας τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις που απαιτούνται. Συνεχίζει να έχει πρόθεση για σήμανση στην ετικέτα του τελικού προϊόντος και κάνει βήματα προς αυτήν τηνκατεύθυνση. Χρειάζεται να προσκομίσει περισσότερεςαναλύσεις.
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε
8
-
η εταιρεία ενώ διαθέτει επαρκείς γραπτές εγγυήσεις, χάνει βαθμούς διότι οι αναλύσεις που προσκόμισε είναι ανεπαρκείς. Έχει κάνει βήματα σχετικά με τη σήμανσηστη συσκευασία του τελικού προϊόντος.
ΡΟΔΟΠΗ
7.8
+
Η εταιρεία έχει βελτιωθεί διότι διαθέτει επαρκείς γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις για το σύνολο της παραγωγής της, χάνει βαθμούς διότι ενώ προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της σήμανσης στην ετικέτα του τελικού προϊόντος δεν ορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναισε θέση να το αποτυπώσει.
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ
7.4
+
Η εταιρία έχει βελτιωθεί διότι διαθέτει επαρκείς γραπτές εγγυήσεις για το σύνολο της παραγωγής της, χάνει όμως βαθμούς επειδή χρειάζεται να προσκομίσει περισσότερες αναλύσεις. Επίσης ενώ προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της σήμανσης στην ετικέτα του τελικού προϊόντος δεν ορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναι σε θέση νατο αποτυπώσει.
ΑΓΝΟ
6.4
+
η εταιρεία σημειώνει πρόοδο διότι διαθέτει γραπτές εγγυήσεις και αναλύσεις. Χρειάζεται βελτίωση διότι οι γραπτές εγγυήσεις δεν ισχύουν για το σύνολο της παραγωγής της. Επιπλέον ενώδηλώνει πως θα προβεί σε διαδικασία σήμανσης στη συσκευασία του τελικού προϊόντος, δυστυχώς κρίνουμεπως αυτό δεν είναι δυνατό διότι δεν έχει εξασφαλίσει τη χρήση μη μεταλλαγμένων ζωοτροφών για το σύνολο της παραγωγής της.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace.
ΒΕΡΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
8.2
+
η εταιρία προσκόμισε τις απαραίτητές γραπτές εγγυήσεις καθώς επίσης και τις αναλύσεις που απαιτούνται. Παρόλο που δηλώνει πρόθεση για σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος δεν προκύπτει ότι μπορεί άμεσα να προβεί σε αυτή τη διαδικασία
ΦΑΓΕ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace.
ΝΟΥΝΟΥ
0
η εταιρεία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου