ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΞΕΡΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ Κ ΤΑ ΧΛΩΡΑ...!!!!!Άρθρο 1 – Κατάργηση υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

1.  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι πιο κάτω υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίζονται σχετικά θέματα,  ως εξής:
ιδ) Η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα που συστήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 2538/1997 ΦΕΚ Α΄ 242) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο σκοπός και το έργο αυτής που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 2538/1997 μεταφέρονται στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ).Το τακτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων με σχέση έμμισθης εντολής δικηγόρων, του καταργούμενου ν.π.ι.δ. «Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας» μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού των ν.π.ι.δ εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες με την ειδικότητα με την οποία οι υπάλληλοι είχαν προσληφθεί, που συνιστώνται αυτοδίκαια με την απόφαση της μεταφοράς.
Τα τυχόν χρηματικά υπόλοιπα της Επιτροπής μεταφέρονται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.. Για τη μεταφορά τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του ΔΣ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
Με απόφασή του, το Δ.Σ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., δύναται να αναθέτει την εκπροσώπησή του, στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (IDF) και σε άτομα αναγνωρισμένου κύρους, με γνώση και εμπειρία στον τομέα του γάλακτος και εκτός των μελών του Δ.Σ του Οργανισμού. Οι Φορείς κ Οραγανισμοί του Δημοσίου που δεν παράγουν έργο κ δεν έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας και ευθύνης έχουν ώς αποτέλεσμα να τους παίρνει όλους η ''μπάλα''....!!!

Η Εθνική επιτροπή γάλακτος λειτουργεί εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια. Μέχρι το 2004 ήταν αυτοσυντηρούμενη. Έπειτα από την έντονη παρότρυνση των αγροτοσυνδικαλιστών κτηνοτρόφων και με απόφαση του τότε Υφυπουργού Γεωργίας κ.Χατζημιχάλη επιχορηγείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος ΕΛΟΓΑΚ ο οποίος είναι και αυτός αυτοσυντηρούμενος.

Η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος πλαισιώνεται από πλούσια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό παράγοντας αξιοζήλευτο έργο και  έχοντας δυναμική παρουσία τόσο εντός των τοιχών της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. Διοργανώνει σεμινάρια και συνέδρια παγκόσμιου ενδιαφέροντος με την συμμετοχή όλων των χωρών παραγωγής γαλακτοκομικών προιόντων!!!

Αναρωτήθηκε κανείς τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος ? Το πιθανότερο ότι δεν θα είχε κατοχυρωθεί ΠΟΤΕ η ΦΕΤΑ αλλά και τα υπόλοιπα 19 γαλακτοκομικά προϊόντα ώς  Π.Ο.Π (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ! ! !

Για περισσότερες πληροφορίες όποιος επιθυμεί ας ανατρέξει στο site της Εθνικής Επιτροπής Γάλατος :
http://www.aua.gr/ndcg/galacto20.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου