ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Διάφορες επιδημιολογικές μελέτες που έχουν κατά καιρούς διεξαχθεί ανά τον κόσμο απέδειξαν ότι ο σοβαρότερος κίνδυνος που συνδέεται με τα τρόφιμα είναι η μόλυνσή τους με μικρόβια.
Οι τροφικές ασθένειες διακρίνονται :
α) σε τροφικές λοιμώξεις ή τροφολειμώξεις (infections), όταν η γενεσιουργός αιτία των συμπτωμάτων της ασθένειας είναι το ίδιο το παθογόνο μικρόβιο
β) σε τροφικές δηλητηριάσεις – τοξινώσεις (intoxication), όταν η γενεσιουργός αιτία των συμπτωμάτων είναι τοξικά προϊόντα που παράγει το μικρόβιο, όπως μικροβιακές τοξίνες, τοξικοί μεταβολίτες κ.α
Τα συχνότερα εμφανιζόμενα προβλήματα στα τρόφιμα αποδίδονται σε λοιμώξεις από μικρόβια (Salmonella,Campylobacter, Listeria monocytogenes, E.coli κ.α) ενώ μικρότερη στατιστικά είναι η εμφάνιση δηλητηριάσεων από τοξίνες (Clostridium perfingens, Staphylococcus aureus κ.α) .


Εκτός από τα παθογόνα βακτηρίδια, άλλοι μικροβιακοί παράγοντες που προκαλούν και αυτοί τροφικές δηλητηριάσεις, είναι οι τοξίνες οι οποίες προέρχονται από μύκητες (μυκοτοξίνες) και άλγη, καθώς και διάφοροι τοξικοί μεταβολίτες οι οποίοι προέρχονται από βακτηρίδια και ζύμες (π.χ βιογενείς αμίνες).

Tις περισσότερες φορές οι τροφικές λοιμώξεις μπορούν εύκολα να αποτραπούν αρκεί να τηρούμε ορισμένους βασικούς κανόνες υγιεινής. Για παράδειγμα το σωστό μαγείρεμα και η καλή συντήρηση των τροφών, συνήθως λειτουργούν ως ασπίδα ενάντια στην εισβολή και ανάπτυξη τέτοιων παθογόνων οργανισμών. Ακόμη όταν τηρούμε με συνέπεια τους σωστούς κανόνες υγιεινής τότε σίγουρα ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες να προσβληθούμε από κάποια μορφή τροφικής λοίμωξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου