Συνέδριο της EFSA στην Πάρμα


Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSA) διοργανώνει στις 7-8 Νοεμβρίου 2012, στην Πάρμα Ιταλίας, επιστημονικό συνέδριο με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της επιστήμης στον τομέα της αξιολόγησης της επικινδυνότητας. Το συνέδριο, που πραγματοποιείται εν όψει της 10ης επετείου της EFSA, θα φέρει σε επαφή επιστήμονες από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στις μεθόδους αξιολόγησης και εκτίμησης της επικινδυνότητας. Επίσης, επεκτείνει τη δέσμευση της EFSA για την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα μέλη των Επιστημονικών Ομάδων της, το προσωπικό της και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.


Οι στόχοι του συνεδρίου είναι:
• Η προώθηση της διεπιστημονική συζήτησης μεταξύ των επιστημόνων που εργάζονται σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς.
• Η καταγραφή των διδαγμάτων και εμπειριών μέσα από τα 10 χρόνια λειτουργίας της EFSA και η περιγραφή των κατευθύνσεων ως προς την αξιολόγηση της επικινδυνότητας στο μέλλον.
• Η αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων και δυνατοτήτων για την εναρμόνιση των μεθοδολογιών αξιολόγησης της επικινδυνότητας μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών πεδίων.

Στις 7 Νοεμβρίου, θα υπάρξει μια πρωινή συνεδρία ολομέλειας με εισαγωγικές ομιλίες και θα επακολουθήσουν πέντε παράλληλες συνεδρίες το απόγευμα με τους εξής επιστημονικούς τομείς:
• Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός πηγών κινδύνου.
• Περιβαλλοντική αξιολόγηση επικινδυνότητας.
• Διαιτητική έκθεση στα πλαίσια αξιολόγησης της επικινδυνότητας.
• Χαρακτηρισμός επικινδυνότητας.
• Εκτίμηση αποτελεσματικότητας στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες και ερευνητές που ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των τροφίμων και των ζωοτροφών, ιδίως εκείνων με εμπειρία στους προαναφερόμενους επιστημονικούς τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προκαταρκτικό πρόγραμμα και τη διαδικασία εγγραφής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου