Προχωρά η εξαγορά της Μεβγάλ


Ολοκληρώθηκε πρίν μία βδομάδα η πρώτη φάση της εξαγοράς της Μεβγάλ από τη Δέλτα Τροφίμων, θυγατρική της Vivartia. Σύμφωνα με τους όρους της εξαγοράς, πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση του 14,82% των μετοχών της Μεβγάλ στην Δέλτα από την κα Μ. Παπαδοπούλου και τον κ.Κ. Παπαδόπουλο.Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη φάση προβλέπει ότι η Δέλτα θα αποκτήσει ποσοστό 43% από την οικογένεια Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου έναντι τιμήματος 57 εκατ. ευρώ. Επίσης, η συμφωνία με την οικογένεια Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου προβλέπει ότι με δεδομένη την πρόθεση συγχώνευσης των εταιρειών Δέλτα Τρόφιμα και Μεβγάλ μετά την ολοκλήρωσή της, η οικογένεια Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου θα έχει δικαίωμα μειοψηφικής συμμετοχής στο νέο εταιρικό σχήμα. Όσον αφορά στη συγχώνευση των εταιρειών υπενθυμίζεται ότι αυτή θα ξεκινήσει εντός 12 μηνών από την απόκτηση του παραπάνω ποσοστού 43% της ΜΕΒΓΑΛ από την οικογένεια Παπαδάκη – Χατζηθεοδώρου. 

Αναφορικά με το δικαίωμα μειοψηφικής συμμετοχής της οικογένειας Παπαδάκη - Χατζηθεοδώρου στο νέο εταιρικό σχήμα που θα προκύψει από την συγχώνευση των Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, το ποσό που μπορεί να επενδύσει η οικογένεια Παπαδάκη - Χατζηθεοδώρου στη συγχωνευμένη εταιρία, μετά από αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 43 εκατ. περίπου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την παραπάνω συμφωνία αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη τόσο για την Vivartia όσο και για τη νέα εταιρεία που θα προκύψει. Συγκεκριμένα η νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση Δέλτα - Μεβγάλ θα έχει συνολικές πωλήσεις 640 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ περίπου πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 140 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό.

Επίσης, η συνένωση των δύο εταιρειών προβλέπεται να έχει θετική επίδραση στη δραστηριότητα της Vivartia στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων από τις συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν, αφενός στα δίκτυα πωλήσεων και διανομών και αφετέρου στην αλυσίδα τροφοδοσίας και την παραγωγή των προϊόντων μας. Οι αναμενόμενες συνέργειες από την ως άνω συγχώνευση αναμένεται να είναι, σε βάθος τριετίας, 23 εκατ. ευρώ κατά έτος. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου