Κίνηση "ματ" της AGCO στα δημητριακά


Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης στα συστήµατα αποθήκευσης δηµητριακών ο αµερικανικός κολοσσός AGCO ανακοίνωσε την απόκτηση της GSI Holdings Corp. (GSI) µε το ποσό των 940 εκατοµµυρίων δολαρίων στο τέλος του 2011.
Η εταιρεία GSI, που συµπεριλαµβάνεται στο Fortune 500, έχει έδρα το Assumption του Ιλινόις και είναι ήδη σηµαντικός «παίκτης» στη γεωργία, αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές συστηµάτων αποθήκευσης δηµητριακών και παρόχους εξοπλισµού παραγωγής εξοπλισµού πρωτεϊνών για τη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία, ενώ αναµένεται να συµπληρώσει την παγκόσµια παρουσία της AGCO µέσα από τις 2.600 αντιπροσωπίες και τους διανοµείς της σε περισσότερες από 140 χώρες. 
Επίσης, ο Όµιλος GSI κατασκευάζει συστήµατα θέρµανσης και εξαερισµού για την πτηνοτροφία, τη χοιροτροφία και την γαλακτοκοµία. Με 2.400 εργαζοµένους, το 71% των δραστηριοτήτων του βρίσκεται στη Β. Αµερική, το 11% στην Ασία, το 9% στη Ν. Αφρική και το 9% στην Αφρική. 
«Με τα ποιοτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις αναγνωρισµένες επωνυµίες και τις παγκόσµιες δυνατότητες, η GSI µας προσφέρει µια δυναµική θέση στην αποθήκευση δηµητριακών και στον τοµέα παραγωγής πρωτεϊνών, προκειµένου να ωφεληθούµε από την αύξηση στις παγκόσµιες απαιτήσεις για τροφή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Martin Richenhagen, γενικός εκτελεστικός διευθυντής της AGCO, ενώ ο Scott Clawson, πρόεδρος και γενικός εκτελεστικός διευθυντής της GSI, προσθέτει: «Μέσα από αυτόν το συνδυασµό, θα δηµιουργήσουµε µια πιο ισχυρή επιχείρηση για όλους τους πελάτες και τους εργαζοµένους µας, πράγµα που θα µας επιτρέψει να µεγιστοποιήσουµε τις ευκαιρίες ανάπτυξης».
 http://www.agronews.gr – Τσαγκαλάκη Έλενα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου