Η στήριξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών


Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης τοποθετήθηκε σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Ο κ. Τσαυτάρης τόνισε τη σημασία ύπαρξης ενός ισχυρού, αλλά ταυτόχρονα ευέλικτου και αποτελεσματικού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μέσου, για τη στήριξη του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στην Ευρώπη. Παράλληλα, υποστήριξε τη διατήρηση της χρηματοδότησης για την οριστική και προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με στόχο την επίτευξη της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης.


Επεσήμανε, ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν υπό όρους και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στο πλαίσιο μείωσης της ικανότητας του στόλου και της αλιευτικής προσπάθειας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των απομακρυσμένων και δύσβατων περιοχών, καθώς επίσης και τις περιορισμένες δυνατότητες διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων των αλιέων, στις περιοχές αυτές.

Επίσης, υποστήριξε τα μέτρα εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου, τα οποία όμως δεν επιδρούν στην αύξηση της αλιευτικής ικανότητας του σκάφους. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η δυνατότητα αντικατάστασης του κινητήρα των αλιευτικών σκαφών και η χρήση περισσότερο επιλεκτικών εργαλείων, θα συντελέσει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσω βελτιωμένων και ενεργειακά φιλικότερων προς το περιβάλλον, σκαφών.

Παράλληλα και μέσω της βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους στα σκάφη, ενδυναμώνεται η κοινωνική διάσταση της ΚΑλΠ, με την προσέλκυση νέων στο επάγγελμα και χρήση της καινοτομίας, με στόχο την υποστήριξη της αειφορίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Τέλος, σχετικά με το νέο πρωτόκολλο Ε.Ε - Μαυριτανίας ο κ. Τσαυτάρης εξέφρασε την ανησυχία του για το κατά πόσο η συμφωνία αυτή, όπως διαμορφώθηκε, είναι συμφέρουσα για τα Κράτη Μέλη και για τον κλάδο, ενώ πρότεινε να δοθεί η δυνατότητα να διερευνηθούν περαιτέρω και να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για να διερευνηθεί η βιωσιμότητα της Συμφωνίας.

1 σχόλιο:

  1. Υπεραλίευση : Δεν γίνεται να κλείνουμε πλέον τα μάτια μας στο πρόβλημα

    http://food-isimo.blogspot.gr/2012/07/blog-post_4229.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή