Ενημέρωση σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από μεθανόλη στην Τσεχία λόγω κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών


Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από μεθανόλη ύστερα από την κατανάλωση «νοθευμένων» αλκοολούχων ποτών στην Τσεχία. Από τη μέχρι σήμερα ενημέρωση, έχουν καταγραφεί, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2012, 19 θάνατοι και 36 περιστατικά νοσηλείας ατόμων στην Τσεχία, τα οποία αποδόθηκαν στην οξεία δηλητηρίαση από μεθανόλη λόγω της κατανάλωσης «νοθευμένων» αλκοολούχων ποτών. Άλλα παρόμοια περιστατικά που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα έχουν επιπλέον αναφέρει η Πολωνία (δύο θάνατοι) και η Σλοβακία (οκτώ νοσηλείες).

Από τις σχετικές έρευνες των αρμοδίων αρχών της Τσεχίας διαπιστώθηκε η παρουσία μεθανόλης, σε επίπεδα απαγορευτικά για κατανάλωση, σε συσκευασμένα αλκοολούχα ποτά, προέλευσης Τσεχίας. Τα ποτά αυτά αποτελούν τυπικά παραδοσιακά προϊόντα της Τσεχίας και δεν έχουν διακινηθεί σε άλλες χώρες. Οι αρμόδιες αρχές της Τσεχίας έχουν δώσει στη δημοσιότητα πίνακα με τα «νοθευμένα» με μεθανόλη σχετικά προϊόντα (ετικέτες / εμπορικά ονόματα), τα οποία και αναφέρονται κατωτέρω.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ., σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους, Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου, καθώς και με το αρμόδιο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και μέσω των δικτύων για την ασφάλεια των τροφίμων RASFF και INFOSAN.

Από τους μέχρι σήμερα διενεργούμενους σχετικούς ελέγχους προκύπτει ότι δεν έχει υπάρξει διακίνηση των εν λόγω προϊόντων στη χώρα μας. Επιπλέον, περιστατικά οξείας δηλητηρίασης οφειλόμενα στη μεθανόλη δεν έχουν καταγραφεί κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα. Οι σχετικοί έλεγχοι συνεχίζονται.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, κ. Γιάννης Μίχας, δήλωσε : «Ο Ε.Φ.Ε.Τ., απευθυνόμενος, κυρίως, σε καταναλωτές/ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει ταξίδι ή πρόκειται να μεταβούν στη χώρα της Τσεχίας, συνιστά να είναι προσεκτικοί ως προς την κατανάλωση οιουδήποτε αλκοολούχου ποτού με περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 20% v/v, προέλευσης Τσεχίας. Ειδικότερα, να αποφεύγεται η κατανάλωση των αλκοολούχων προϊόντων, τα εμπορικά σήματα των οποίων αναφέρονται στον παρόν δελτίο τύπου. Στα προϊόντα η κατανάλωση των οποίων πρέπει να αποφεύγεται, συμπεριλαμβάνονται και τα παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά «tuzemak» και “konzumni lih” της Τσεχίας».


Ο Ε.Φ.Ε.Τ. βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε συνεργασία δε με το Γενικό Χημείο του Κράτους και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. παρακολουθεί το θέμα και ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση προς το καταναλωτικό κοινό.


Περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση δίνονται στον ιστότοπο τουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου