Οι Αμερικάνοι στηρίζουν τους Νέους Αγρότες


Κουρμαδάς Λεωνίδας – agronews.gr

Πάνω από 18 εκατ. δολάρια θα διαθέσει το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) για τη στήριξη των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων σε 24 πολιτείες, όπως ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ο Τομ Βίλσακ, ο υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ. Όπως και στην Ευρώπη, έτσι και στις ΗΠΑ η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της γεωργίας είναι επιτακτική ανάγκη, αφού ο μέσος όρος ηλικίας των Αμερικανών αγροτών αυξάνεται συνεχώς και σήμερα βρίσκεται στα 57 έτη, ενώ το 30% των αγροτών είναι πάνω από 65 ετών.

Αυτό το γεγονός -σε συνδιασμό και με την παγκόσμια επισιτιστική κρίση- έρχεται να κρούσει το κώδωνα του κινδύνου και πρέπει να παραδειγματιστούμε κι εδώ στην Ελλάδα στρέφοντας τον νέο κόσμο στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής που για χρόνια αποτελούσε ένα από τα «δυνατά μας χαρτιά».


Από το 2009 που λειτουργεί, το Πρόγραμμα Εξέλιξης των Νεοεισερχόμενων Γεωργών και Κτηνοτρόφων (BFRDP), χρηματοδοτεί οργανώσεις που παρέχουν κατάρτιση και τεχνική βοήθεια σε νέους αγρότες. Κατά το πρώτο έτος του προγράμματος, δόθηκαν τριετείς επιδοτήσεις σε 5.000 νέους αγρότες, ενώ το 2011 ο αριθμός τους είχε αυξηθεί στις 38.000.
Φέτος, κατά τη τέταρτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος, το ποσό που θα διατεθεί θα ανέλθει στα 18 εκατ. δολάρια. Επιλέξιμοι για στήριξη είναι όσοι βρίσκονται στην αγροτική παραγωγή για λιγότερο από 10 χρόνια, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.
Σύμφωνα με μελέτες του USDA, οι δύο μεγαλύτερες προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι στη γεωργία είναι η πρόσβαση στη γη και σε κεφάλαια.
Το BFRDP προσπαθεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα αυτά μέσω ενός προγράμματος μικροδανεισμού, ενός προγράμματος εγγυήσεων για απόκτηση γης και εκπαίδευσης στη διαχείριση κινδύνου. Ταυτόχρονα θέτει στη διάθεση των αγροτών online εργαλεία όπως το σάιτ www.start2farm.gov.

Από το 2009, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας έχει χορηγήσει σε οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις 128.000 δάνεια, συνολικού ύψους 18 δισ. δολαρίων. Το 40% από αυτά δόθηκαν σε νεοεισερχόμενους αγρότες, ενώ άλλο ένα 10% δόθηκε σε αγρότες από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου