ΠΕΡΙ ΡΑΚΟΜΕΛΟΥ.....


Οι όροι και οι προδιαγραφές για τη χρήση της ένδειξης «ρακόμελο» ως συμπληρωματικής των επωνυμιών πώλησης «λικέρ (ηδύποτο)» ή «αλκοολούχο ποτό», από τους ποτοποιούς , καθορίζονται με την με αριθμό 3001712/237/Δ29 απόφαση του υπουργού οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Σύμφωνα με την απόφαση, η αλκοόλη πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από «τσίπουρο − τσικουδιά» και η γλύκανση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με μέλι. Επίσης, η παρασκευή και η εμφιάλωση των προϊόντων να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης, προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω συμπληρωματικής ένδειξης στην επωνυμία πώλησης Α) «λικέρ (ηδύποτο)» ή Β) «αλκοολούχο ποτό» πρέπει:

  • Η αλκοόλη να προέρχεται αποκλειστικά από «τσίπουρο-τσικουδιά» όπως ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ/ φου 3 του άρθρου 10 της υπ' αρ. 3010878/1396/0029/11-6-2003 (ΦΕΚ 832/Β΄/25-6-2003) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 3018093/2377/0029/9-8-2007(ΦΕΚ 1634/ Β΄/17-8-2007) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Η γλύκανση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με μέλι όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 67 (παράρτημα Ι και ΙΙ) του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης έτσι ώστε η ελάχιστη περιεκτικότητα του εν λόγω σε σάκχαρα να είναι 100 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος εκφρασμένη σε ιμβεροσάκχαρο για το λικέρ και 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος εκφρασμένη σε ιμβεροσάκχαρο για το αλκοολούχο ποτό.

Το εν λόγω ποτό «λικέρ-ρακόμελο» ή «αλκοολούχο ποτό-ρακόμελο» πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Εμφάνιση: Διαυγές με χρώμα ανοικτό έως σκούρο καφέ. Για το χρωματισμό αυτού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσον προσαρμογής του χρώματος.
Άρωμα: Άρωμα μελιού το οποίο μπορεί να εμπλουτίζεται με αρτύματα κανέλλας, γαρύφαλου, γλυκάνισου κ.λ.π. ή φυσικά εκχυλίσματα αυτών. Για την εκχύλιση των αρτυμάτων, ανάλογα με την μέθοδο παρασκευής του ποτού, δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνο νερό ή τσίπουρο/τσικουδιά.
Αλκοολικό Τίτλο: Ο ελάχιστος κατ΄ όγκο αλκοολικός τίτλος του τελικού προϊόντος είναι 20,0% vol.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου